+31 6 14 39 76 50 info@kynocenter.nl

analysis icon

PRAKTIJKSPEUREN

Praktijkspeuren versterkt de band tussen baas en hond zonder enige vorm van druk!

share icon

DETECTIE

Detectie is alles wat een hond graag doet: snuffelen, zoeken, eten en spelen!

Ontdek de geurwereld van je hond….

PRIVACY VERKLARING KYNOCENTER

Ons website-adres is: https://kynocenter.nl

Kynocenter gevestigd en kantoorhoudende te Saulxures (52140) aan de Grande Rue 2, hierna te noemen “Kynocenter” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Kynocenter verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Kynocenter u over de manier waarop Kynocenter uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kynocenter worden aangeboden op kynocenter.nl

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 • 1. Nieuwsbrieven u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Kynocenter heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Kynocenter samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Kynocenter meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Via een nieuwsbrief.
 • 2. Zakelijke klanten Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Kynocenter deze gegevens net zoals die van andere klanten van Kynocenter.

Artikel 2: Doorgifte aan derden

 • 1. Kynocenter geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Kynocenter voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Kynocenter een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Kynocenter op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

 • 1. Kynocenter maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Kynocenter ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 • 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@kynocenter.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5: Cookies

 • 1. Het is mogelijk dat Kynocenter tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
  gewijzigd. Sommige functies op kynocenter.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Kynocenter

 • 1. Kynocenter heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Kynocenter verwerkt ten behoeve van kynocenter.nl. Kynocenter accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

 • 1. Kynocenter bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan kynocenter.nl, tenzij Kynocenter op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring

 • 1. Kynocenter behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via kynocenter.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van kynocenter.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-05-2018, hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en kynocenter.nl in de gaten.